Ana SayfaMarka Tescili

Bir işletmenin ticaret ünvanı ve işletme adları başka kanunlarla tescilli olsa bile (Ticaret Odaları, Vergi Daireleri, Esnaf Odaları, Bağlı Oldukları Kurumlar dahil) Türk Patent Enstitüsü’nce marka olarak tescil edilmedikçe size ait sayılmaz ve korunamazlar.

Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden Ayırt Etme Gücünün bulunmasıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen bir marka, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için Türkiye sınırları içerisinde koruma sağlar.

Marka tescilinden doğan haklar marka sahibine aittir. Marka sahibinin izni olmadan kullanılması halinde marka sahibinin Hukuki Haklarını Kullanma hakkı mevcut olmaktadır.

MARKA ARAŞTIRMA
Doğru marka araştırması tescil aşamasının ilk ve en önemli kriteridir. Doğru yapılan marka araştırması ile alınan riskler en aza indirilmektedir. Doğru araştırılmayan markaya harcanan yatırım boşa giden bir maliyet olacaktır.Marka başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından marka çeşitli açılardan araştırılmaktadır. Markanın; marka olabilme kriterlerine uyması, vasıf taşımaması, genel ahlaka aykırı olmaması özellikle de benzerlerin bulunmaması gibi özelliklere sahip olması gerekir. En önemlisi ve genelde ret sebeplerinin en yüksek olduğu konu ise benzer markaların varlığıdır. Müracaat yapılmadan önce benzerlik araştırmasının etkin bir şekilde yapılması marka sahiplerinin en önem verdiği konu , vekil firmalarında asli görevi olmalıdır.
MARKA İZLEME/BENZER MARKA TAKİBİ
Marka izleme , markamızın benzerlerinin tescil olmasını engelleyebilmek adına tek geçerli yoldur.Marka izleme işlemi resmi markalar bülteninde her ay yayınlanan yaklaşık 2000 adet marka arasında benzerlik araştırması yapılmakta ve düzenli olarak marka sahipleri ile her ay raporlar halinde paylaşılmaktadır. Benzer olduğu düşünülen markalara hazırlanacak itiraz dosyaları ile birlikte başvurusu yapılan müracaatların iptali mümkündür.
MARKA YENİLEME

Tescilli markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Markanın varlığının devam edebilmesi için 10 yıllık süreçler içerisinde Türk Patent Enstitüsü nezdinde yenileme taleplerinin yapılması gerekmektedir.Marka 10 yıllık süreçlerde yenilemesinin yapılması şartı ile marka sahibine süresiz koruma hakkı verir.

Marka yenileme işlemi , tescil süresinin bittiği günden önceki 6 aydan itibaren başlamaktadır. Bu süre aşıldığı taktirde ek harç ücreti ödemek koşulu ile 6 aylık cezalı marka yenileme hakkı verilmektedir. ilgili süreler içerisinde yenilemesi yapılmayan markalar hükümsüz kılınmaktadır.

MARKA DEVİR İŞLEMİ
Sınaî mülkiyet alanında yer alan en önemli haklardan biri olan marka hakkı, ekonomik değerinin artması ve işletmeden bağımsızlaşmasından dolayı başlı başına çeşitli hukuki işlemlere konu olabilmektedir.
Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve haczedilebilir. Bir markanın devri, kural olarak yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır.Markanın devri, taraflardan birinin talebi üzerine sicile tescil edilir ve yayınlanır.
MARKA LİSANS İŞLEMİ

Tescilli bir markanın marka sahibi tarafından verilen kullanım hakkı lisans olarak adlandırılır. Lisans işlemi marka tescil kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin tamamını kapsayabileceği gibi, bir kısmı üzerinden de sağlanabilir.

Lisans; inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.

İnhisari lisans kapsamında marka sahibi hakkını saklı tutmadıkça markasını kendisi kullanamadığı gibi başkalarına da kullanım hakkı veremez.

İnhisari olmayan lisans kapsamında marka sahibi kendisi markayı kullanabileceği gibi başkalarına da bu hakkı verebilmektedir.

Call Now ButtonBizi Arayın